Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DEÁK František

Dátum narodenia:01.01.1951
Evidenčné číslo:222094
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.11.1983 31.12.1983 III. správa OdVKR 10. LA Hradec Králové kádrové dispozície N OdVKR major
01.01.1984 31.12.1984 III. správa OdVKR 10. LA Hradec Králové OVKR VVLŠ SNP Košice RVKR Vojenského leteckého učilišťa Prešov starší referent kapitán
01.01.1985 30.11.1986 III. správa OdVKR 10. LA Hradec Králové OVKR VVLŠ SNP Košice starší referent kapitán
01.12.1986 31.03.1988 III. správa OdVKR VVO Trenčín OVKR KVS Košice RVKR Vojenského výcvikového priestoru Kežmarok referent kapitán