Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NEMTUDA Andrej

Dátum narodenia:30.08.1956
Evidenčné číslo:179775
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 7. oddelenie starší referent špecialista kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.03.1977 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent strážmajster