Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZÁHORNÁCKA Slávka

Dátum narodenia:14.05.1970
Evidenčné číslo:238440
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.05.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB MS ZNB referent spisov neukončil do 31.12.1989