Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NEMČEK Štefan

Dátum narodenia:17.07.1950
Evidenčné číslo:194320
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 5. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.04.1977 Bratislava XII. správa ZNB Kádrová skupina starší referent podporučík