Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VAĽUŠKA Branislav

Dátum narodenia:30.03.1963
Evidenčné číslo:218861
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.04.1989 Michalovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent neukončil do 31.12.1989