Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VAJS Vladimír

Dátum narodenia:07.07.1959
Evidenčné číslo:206746
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.02.1985 Michalovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent neukončil do 31.12.1989