Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

RAČKO Anton

Dátum narodenia:19.02.1959
Evidenčné číslo:206864
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.06.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB MS ZNB referent neukončil do 31.12.1989