Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MACKO Viktor

Dátum narodenia:16.08.1965
Evidenčné číslo:238760
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.07.1989 Humenné Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent neukončil do 31.12.1989