Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČERNO Anton

Dátum narodenia:11.10.1959
Evidenčné číslo:229085
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1986 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie technik I.stupňa neukončil do 31.12.1989