Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NEDEĽKA Viliam

Dátum narodenia:25.10.1949
Evidenčné číslo:193288
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent major záloha pre prechodne nezaradených
06.10.1970 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 04.09.1972 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent strážmajster