Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NEDBAL Oto

Dátum narodenia:01.05.1935
Evidenčné číslo:120162
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor náčelník podplukovník záloha pre prechodne nezaradených
01.08.1966 31.05.1970 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.06.1970 31.08.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie náčelník oddelenia
01.09.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor zástupca náčelníka
01.09.1971 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor zástupca náčelníka odboru
01.04.1975 30.11.1976 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor zástupca náčelníka odboru
01.12.1976 30.04.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor náčelník odboru
01.06.1987 Bratislava XII. správa ZNB V. odbor náčelník podplukovník