Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VANDŽALOVÁ Alena

Dátum narodenia:14.02.1956
Evidenčné číslo:181559
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.01.1989 31.12.1989 Trenčín Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent