Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VÁCLAVÍK Bohuslav

Dátum narodenia:07.05.1922
Evidenčné číslo:122352
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1966 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 2. oddelenie - víza starší referent