Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

URGELA Mikuláš

Dátum narodenia:13.12.1921
Evidenčné číslo:123106
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.05.1966 30.11.1971 Žiar nad Hronom Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent
01.12.1971 30.06.1972 Žilina Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent
01.07.1972 31.03.1977 Prievidza Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent