Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

URBLÍKOVÁ Emília

Dátum narodenia:01.01.1949
Evidenčné číslo:181809
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.09.1977 Žiar nad Hronom Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent
01.10.1977 31.12.1989 Žiar nad Hronom Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz starší referent