Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NÁVOJ Ondrej

Dátum narodenia:15.06.1959
Evidenčné číslo:204729
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava V. správa ZNB VII. odbor
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent nadporučík záloha pre prechodne nezaradených
01.03.1981 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster