Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NÁVOJ Artur

Dátum narodenia:16.03.1931
Evidenčné číslo:120160
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava XII. správa ZNB I. odbor zástupca náčelníka podplukovník
01.08.1966 31.08.1967 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.09.1967 30.06.1968 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie náčelník oddelenia dočasne
01.07.1968 31.10.1968 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.11.1968 28.02.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie náčelník oddelenia
01.03.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR IV. odbor - KR zástupca náčelníka
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 2. oddelenie náčelník podplukovník
15.01.1978 V. správa ZNB