Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NÁPRSTOK Pavol

Dátum narodenia:22.11.1946
Evidenčné číslo:207849
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 5. oddelenie starší referent špecialista nadporučík záloha pre prechodne nezaradených
15.06.1979 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 4. oddelenie technik strážmajster Prijatý(á)