Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

REPKA Štefan

Dátum narodenia:23.03.1926
Evidenčné číslo:125375
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.02.1970 Rožňava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent
01.03.1970 31.10.1971 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent
01.11.1971 30.06.1977 Levice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz starší referent
01.07.1977 30.09.1977 Levice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz vedúci skupiny
01.10.1977 30.11.1979 Levice Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz náčelník