Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

REPČÍK Ján

Dátum narodenia:19.06.1918
Evidenčné číslo:124431
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 15.03.1973 Liptovský Mikuláš Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent 1.10.1970 starší referent