Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

REPÁŇ Štefan

Dátum narodenia:14.01.1932
Evidenčné číslo:124430
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.06.1977 30.09.1977 Martin Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz vedúci skupiny
01.10.1977 31.08.1985 Martin Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz náčelník