Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PALACKA Karol

Dátum narodenia:31.10.1926
Evidenčné číslo:121819
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1977 31.01.1982 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Operatívna skupina starší referent