Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OTIEPKA Milan

Dátum narodenia:15.02.1952
Evidenčné číslo:198122
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Bratislava Krajský odbor pasov a víz referent