Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ORLICKÁ Mária

Dátum narodenia:08.11.1953
Evidenčné číslo:198500
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1985 31.12.1989 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent