Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDRUŠKA Július

Dátum narodenia:19.12.1921
Evidenčné číslo:121799
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.09.1966 Trnava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz starší referent
01.10.1966 30.09.1977 Trnava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz vedúci skupiny náčelník
01.10.1977 30.09.1978 Trnava Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz náčelník