Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDREJKOVÁ Elena

Dátum narodenia:28.04.1956
Evidenčné číslo:202529
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1987 31.12.1989 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 2. oddelenie - víza referent