Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDERKOVÁ Helena

Dátum narodenia:05.08.1954
Evidenčné číslo:199631
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Košice Krajský odbor pasov a víz referent