Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OLEJAROVÁ Mária

Dátum narodenia:18.04.1927
Evidenčné číslo:124247
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1968 30.11.1969 Martin Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent
01.12.1969 30.11.1974 Bardejov Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent na voľnom systemizovanom mieste staršieho referenta