Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NAVRÁTILOVÁ Jolana

Dátum narodenia:19.08.1935
Evidenčné číslo:122917
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.02.1968 31.12.1976 Banská Bystrica Krajský odbor pasov a víz referent
01.01.1977 31.05.1980 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent