Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MAGULA František

Dátum narodenia:18.09.1928
Evidenčné číslo:121552
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.02.1971 Trenčín Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent 1.7.1968 starší referent
01.03.1971 30.09.1977 Trenčín Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz vedúci skupiny