Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MAÁROVÁ Lýdia

Dátum narodenia:20.01.1960
Evidenčné číslo:210304
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.10.1984 31.12.1989 Bratislava V Obvodná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent 1.5.1989 starší referent