Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEHOŤANOVÁ Božena

Dátum narodenia:12.04.1950
Evidenčné číslo:202509
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.04.1980 Banská Bystrica Krajský odbor pasov a víz referent
01.05.1980 07.08.1988 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent