Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LÁBANOVÁ – DOMOVÁ Antónia

Dátum narodenia:27.03.1943
Evidenčné číslo:150131
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1966 31.05.1967 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Vnútorné oddelenie referent spisov