Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JÁNOŠ Jozef

Dátum narodenia:01.05.1919
Evidenčné číslo:124873
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.10.1965 31.08.1974 Žilina Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent