Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IVÁNEK Ľudovít

Dátum narodenia:20.06.1912
Evidenčné číslo:119854
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 Senica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz starší referent