Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IŠTOKOVÁ Oľga

Dátum narodenia:08.04.1948
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1967 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Vnútorné oddelenie referent spisov