Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HANAJÍKOVÁ Kamila

Dátum narodenia:23.01.1948
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.11.1966 Považská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz administratívny pracovník