Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HANAJÍK Milan

Dátum narodenia:19.09.1951
Evidenčné číslo:197608
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.03.1980 31.12.1989 Bratislava IV Obvodná správa ZNB Oddelenie pasov a víz náčelník