Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HAJASOVÁ Irena

Dátum narodenia:26.02.1951
Evidenčné číslo:193040
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
30.09.1977 Nové Zámky Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent
01.10.1977 31.12.1989 Nové Zámky Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent 1.10.1987 starší referent