Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GAJDOŠOVÁ Anna

Dátum narodenia:19.10.1956
Evidenčné číslo:180277
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.02.1979 25.06.1983 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent spisov
01.10.1984 31.12.1989 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent