Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GAJARSKÁ Blanka

Dátum narodenia:07.01.1954
Evidenčné číslo:181509
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent spisov 1.9.1983 referent