Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ELEKOVÁ Anna

Dátum narodenia:24.07.1946
Evidenčné číslo:156344
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.07.1988 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent
01.10.1971 Bratislava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 2. oddelenie - víza referent 1.8.1988 starší referent