Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DEMETRIAN Štefan

Dátum narodenia:03.08.1923
Evidenčné číslo:123377
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.11.1971 Žiar nad Hronom Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz starší referent
01.12.1971 30.09.1977 Žiar nad Hronom Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz vedúci skupiny náčelník
01.10.1977 31.08.1978 Žiar nad Hronom Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz náčelník