Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ĎAVDÍK Ján

Dátum narodenia:02.07.1921
Evidenčné číslo:122608
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 2. oddelenie - víza starší referent