Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DAŠKO Anton

Dátum narodenia:24.10.1917
Evidenčné číslo:128509
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.06.1970 Trenčín Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz starší referent