Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DANÍKOVÁ Emília

Dátum narodenia:05.08.1955
Evidenčné číslo:199659
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.09.1977 Žilina Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent
01.10.1977 Žilina Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent