Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZELENKOVÁ – CIGÁŇOVÁ Eva

Dátum narodenia:11.03.1960
Evidenčné číslo:207048
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
03.07.1979 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník