Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ZÁHORSKÁ Ružena

Dátum narodenia:19.11.1956
Evidenčné číslo:200727
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
07.09.1977 28.02.1978 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník