Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VANČO Jozef

Dátum narodenia:21.05.1957
Evidenčné číslo:181162
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.02.1981 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent