Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

VALKOVIČOVÁ Anna

Dátum narodenia:28.09.1956
Evidenčné číslo:182574
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
04.08.1977 30.11.1978 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie administratívny pracovník
01.12.1978 31.10.1982 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie administratívny pracovník